Privacy

Aal-Storteboom Dieren is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

 

Aal-Storteboom Dieren houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Aal-Storteboom Dieren legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van Aal-Storteboom Dieren afneemt of anderszins contact heeft met Aal-Storteboom Dieren. Aal-Storteboom Dieren gebruikt deze gegevens voor adres validatie, de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden. Ook kan Aal-Storteboom Dieren, voor deze doeleinden, persoonsgegevens beschikbaar stellen aan de aan haar gelieerde financiële dienstverlener en haar dealerorganisaties. Hierbij tracht Aal-Storteboom Dieren rekening te houden met voorkeuren. Uw e-mailadres echter, zal uitsluitend door Aal-Storteboom Dieren worden gebruikt om u te informeren over haar nieuwe producten en diensten.

Op de sites van Aal-Storteboom Dieren kunt u links aantreffen naar andere sites. Aal-Storteboom Dieren kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Aal-Storteboom Dieren, t.a.v. Klantenservice, Nijverheidslaan 2, 6951KN Dieren. Aal-Storteboom Dieren behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Aal-Storteboom Dieren.